Fra Maleri til tekstil

Fra maleri til tekstil

KUNSTPUNKT LISTA har gleden av å invitere
til åpningen av utstillingen:

Fra maleri til tekstil. Nina Gjestland 100 år

Og til lanseringen av boken:

Sørlandsutstillingen gjennom 50 år

Velkommen til utstillingsåpning og boklansering den 7.september kl. 14.

Foredrag om bokutgivelsen og utstillingen: Kurator Grethe Hald

Åpningstale: Fylkeskultursjef Anne Tone Hageland

Utstillingsperiode: 7.09 – 29.09.
Åpningstider: torsdag – søndag kl.12-16.

Utstillingen er støttet av Vest-Agder fylke og Kristiansand kommune. Bokutgivelsen er støttet av Telemark og Vest-Agder fylkeskommuner.

Nina Gjestland (1919-2013)

I år ville Nina Gjestland fylt 100 år. Jubileumsåret for Sørlandsutstillingen er derfor også et jubileum for tekstilkunstneren fra Kristiansand.

Hun var selv med på landsdelsutstillingen for Agder og Telemark fra starten i 1969 og siden hele 22 ganger. Siste gang var som gjesteutstiller i 1997.  Hun hadde også juryverv for utstillingen. Da hun ble innlemmet i Christianssands billedgalleri /  SKMU i 1982, var det med billedveven «Fuite Nocturne», innkjøpt fra Sørlandsutstillingen.

Om kunstneren:

Nina Gjestland ble født i Bern i 1919. Hun var utdannet fra Kunstgewerbschule i Sveits, og ønsket seg til videre maleristudier i Italia. I stedet kom krigen, hun giftet seg med Fredrik Gjestland i 1943 og de reiste til Norge: til Herøya, Glomfjord og Rjukan, før familien flyttet til Kristiansand i 1960.

Etter flere år med maleri og utstillinger i Telemark, var Gjestland blant de første til å flytte inn i de kommunale atelierene på Myren gård. Hun oppdaget tekstilkunsten da hun nærmet seg 50, med Else Marie Jakobsen som viktig lærer og inspirator.

Det er som tekstilkunster Nina Gjestland fikk et navn i Kristiansand, men på denne utstillingen er det først og fremst tegningen og maleriet som markeres. Med kartonger som aldri før har vært offentlig vist, som grunnlag for senere vevnader. Noen av disse er også med på utstillingen.

Om Boken:

Sørlandsutstillingen gjennom 50 år

Forfatter: Grethe Hald

Sørlandsutstillingen, landsdelsutstillingen for Agder og Telemark, ble startet i 1969 og har vært vist i de tre sørfylkene gjennom 50 år.

I boken beskrives idéene til det som først ble kalt Sørlandsutstillinger, hvor blant andre Edvard Munch var med. Det fortelles om vyene, starten og realiseringen, og frem til de siste årenes nye visningsformer og unge aktører.

Mange av regionens kunstnere debuterte på Sørlandsutstillingen. I kunstnerregisteret står alle som har vært med fra Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark – med årstall for deltakelse. Den eldste ble født i 1890, den yngste i 1996.

Link til forhåndsbestilling fra forlaget:

Om kurator og forfatter Grethe Hald:

Grethe Hald er utdannet som billedkunstner og kurator. Hun har virket som journalist og kunstkritiker i ulike dagsaviser gjennom 35 år, blant annet i Telemarksavisa og Varden. Hun har skrevet tekster for en rekke kunsttidsskrifter og kunstnerkataloger og virker også som konsulent for kunst i offentlige rom. I åtte år var Grethe Hald utstillingskoordinator/ daglig leder for Sørlandsutstillingen, med administrasjon i Telemark Kunstsenter i Skien.

VELKOMMEN!

SØRLANDSUTSTILLINGEN2019
50 års jubileum

Deltakende kunstnere: Stiv kuling , Ånon Versto, Barbro Raen Thomassen, Ann Beate Tempelhaug, Sandra Norbin, Mirjam Raen Thomassen, Gunnhilde Høyer, Ulf S. Holbroch, Liv Kristin Holmberg, Marit Viljugrein, Baas/Osbakk/Pettersen/Sandersen, Terje Abusdal og Jon-Edvard Ulenberg, Borghild Rudjord Unneland, Øystein Wyller Odden, Alfred Vaagsvold, Jan Freuchen, Ingrid Torvund, Friluftsmalerne:, Inger Saltaag, Nina Resch, Henning Oddleik Ertzeid, Liv Solberg Andersen

EditKunstpunkt Lista