UTSTILLING NR.43

KUNSTPUNKT LISTA har gleden av å vise separatutstillingen:

UTSTILLING NR. 43 av Bjørn Aurebekk.

Åpning lørdag 11.08 klokken 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpningsord av rådgiver i kulturseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune, Inga Lauvdal.
Utstillingsperiode: 11. august – 2.september.
Åpningstider: tors.-søn. kl.12-16.

 

OM KUNSTNEREN:

Bjørn Aurebekk ble født 1948 i Kristiansand og debuterte på sørlandsutstillingen i 1991. Bjørn Aurebekk hadde noen år før dette startet på et malerkurs for viderekommende med Kjell Nupen som lærer. Bjørn beskriver selv denne tiden som del av en god rekke år hvor han arbeidet sammen med seriøse amatører- noen med arkitektbakgrunn, noen fra andre områder innen kulturlivet og noen fra andre bilderelaterte områder. I ettertid kan det være vrient å sette fingeren på hvem som har hatt størst innflytelse på egen utvikling, men Bjørn Aurebekk er rask med å trekke frem Birger Bøksle tett fulgt av Kjell Nupen og Håkon Grønlien. De fleste i denne gruppen var interessert i å arbeide faglig seriøst noe som førte til at det oppstod et flott miljø med mange dyktige mennesker. Dette miljøet har hatt stor betydning for Bjørn Aurebekk og han sier også selv at han har mye å takke disse for. Etter at han debuterte på Sørlandsutstillingen i 1991 har han deltatt på rundt 40 kollektivutstillinger i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Slovenia, Monte Negro og Estland. I tilegg til disse har han også hatt rundt 40 separatutstillinger og Bjørn Aurebekk kan se tilbake på en lang og produktiv karriere.

Bjørn Aurebekk har både sett og selv erfart viktigheten av et godt og profesjonelt kunstmiljø. Dette er nok noe av bakgrunnen til at han hele tiden har engasjert seg og gjort en formidabel jobb for kunstmiljøet i Kristiansand og hele Agder. Bjørn Aurebekk har sittet som styremedlem i Agder Kunstsenter i to perioder og har siden 2010 vært styreleder. Han har også lagt ned mye arbeid som del av styret i Norske Billedkunstnere Agder og vært en sentral bidragsyter til at Fellesverkstedet Myren Grafikk fremstår slik det gjør i dag.  Selv om Bjørn ikke liker å snakke om dette, er det veldig mange som vil rette en stor takk til Bjørn Aurebekk for den enorme innsatsen og alt han har bidratt med alle disse årene.

 

OM UTSTILLINGEN:

Utstillingen på Kunstpunkt Lista består av maleri og grafikk produsert i nyere tid.

Bjørn Aurebekk bruker med selvfølgelighet begreper som komposisjon, balanse og kontraster når han snakker om maleri. I sine bilder viser han at han også behersker disse begrepene til fulle. Dette er ikke nødvendigvis en selvfølge i dagens kunstverden. Det er fremdeles godt synlig at Bjørn har arbeidet mye med akt-studier og et tydelig figurativt uttrykk. Fargebruken er også lett gjenkjennelig, tydelige lag med klare farger uten grums og uten at det fremstår som rotete eller masete. Alt peker i retning av at dette er en mann som behersker et fag eller et håndverk, nemlig maleriet. Samtidig viser utstillingen at Bjørn Aurebekk ikke er redd for å eksperimentere. I tilegg til de grafiske arbeidene og maleri på lerret finner vi også maleri på pleksiglass og aluminiumsplater. Viljen til å eksperimentere og nysgjerrigheten for maleriet har også bidratt til en utvikling fra det figurative til et mer abstrakt billedspråk.

Selv om utgangspunktet er en person, en gruppe mennesker, et landskap, eller en helt dagligdags situasjon er ikke dette det sentrale for Bjørn Aurebekk. Motivet er bare et utgangspunkt slik at arbeidet med maleriet kan begynne. Dette arbeidet dreier seg om å se, det dreier seg om å frigjøre seg fra motivet, det dreier seg av og til om å snu bildet på hodet og det dreier seg om å fjerne noe for så legge til noe nytt. Målet er at bildet skal fungere alene innenfor en ramme. Balansen mellom det figurative og det abstrakte gjør også sitt til at bildene aldri oppleves som kjedelige, eller noe vi blir fort ferdig med. De gir rom for stadig nye oppdagelser og evner samtidig å skildre bevegelse.

Bjørn Aurebekk arbeider daglig på Myren grafikk. Her har han sitt eget male-atelie samtidig som han kan bruke alt det grafiske utstyret som Myren Grafikk har til disposisjon. Dette har gitt en unik mulighet til å kombinere teknikker fra grafikken med maleri og motsatt. Maleriene på Pleksiglass er et godt eksempel på hvilke muligheter dette gir. Ved å male på en gjennomsiktig flate, snus det meste baklengs i selve maleriprosessen, før figurer noen ganger plasseres i forgrunnen med hjelp av silketrykk.

Velkommen til en spennende utstilling!