Sidsel Jørgensen

KUNSTPUNKT LISTA har gleden av å invitere til åpningen av separatutstillingen:

 

HOW AWFUL SOMEHOW THAT IT SHOULD BE SUCH A LOVELY DAY – Sidsel Jørgensen.

Åpning: Lørdag 01. juli kl. 14.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstillingen åpnes av forfatter Pål Gitmark Eriksen.

Utstillingsperiode: 01. juli – 30. juli. Åpningstider: man.-søn.12-18.

 

Om utstillingen:

How awful somehow that it should be such a lovely day

«Fotografi er lett, veldig lett … kanskje det letteste i verden. Det er bare en ting som kanskje er lettere – det er poesi. I poesien har vi alle ordene; det er bare å velge de rette ordene og sette dem sammen.  I fotografiet må vi faktisk være tilstede, velge rett ståsted og ta bildet i rett øyeblikk.»                                                                         

Fritt etter John Szarkowski, MOMA, New York.

Sidsel Jørgensen har vært tilstede. Hun har valgt rett ståsted og rett øyeblikk. Fotografiene vitner om en klar og bevisst vilje til en fotografisk estetikk gjennom bruk av optikk, farger, former og lys. Dersom vi betrakter de ulike fotoene som en enhet, om vi lar oss rive med inn i det som i litteraturen blir omtalt som stream of consciosness, åpner det seg helt nye betydningsnivåer og begreper som dokumentasjon, sannhet og virkelighet mister betydning.

Stream of consciousness, kan best forklares som en «bevissthetsstrøm», en fri strøm av tanker og forestillinger, assosiasjoner, inntrykk og følelser som til stadighet passerer gjennom et menneskes bevissthet. Uttrykket ble brukt av William James i Principles of Psychology (1890). Det anvendes nå mest om forsøkene på å gjengi en slik bevissthetsstrøm i litteraturen. En slik framstillingsform innebærer nødvendigvis tankesprang som er vanskelige for leseren å følge. Noen forfattere avstår også fra store bokstaver og punktum for ikke å bryte illusjonen.

Sidsel Jørgensen har valgt seg fotografi som sitt språk. Hun bruker sine bilder på same måte som poetene bruker sine ord. De enkelte bildene er gode nok hver for seg, men det er når hun setter de sammen, at dette prosjektet virkelig blir interessant. Det kan sikkert hevdes at poesi er lett, men god poesi er ikke lett. Hvilke ord som velges og hvordan de settes sammen har en enorm betydning. Dette gjelder selvfølgelig også i Jørgensen sitt tilfelle. I utstillingen er mange av verkene montert rett på veggen. De fremstår som lange striper av bilder uten bruk av store bokstaver og punktum. Det er ikke lenger det enkelte foto som står I fokus, men selve sammensetningen og utrykket i denne helheten.

 

Utstillingen er bygget opp av tre ulike fotoserier. Bildene fra disse tre seriene er hentet fra steder vi ofte ser på som tilsynelatende idyller.

Barbados med sine vakre strender og solnedganger bærer en blodig historie om slaver, sukker, rom og sykdom. I tidligere tider overlevde en hvit person i snitt 3 år i dette klimaet. Likevel søkte mange lykken i jakten på profitt i trekanthandel og sjørøveri.

Egypt, et annet land med klima for den moderne turist-industrien. Men som plages av store forskjeller i klasser og levekår fra Faraoene til våre dager.

Italia, kunst, arkitektur, musikk. Og mafia. Et land som har tilført kulturhistorien noen av dens hjørnesteiner. Likevel klarer ikke all denne dannelsen å holde unna de mørke kreftene i samfunnet som næres av misnøye og grådighet.

Utstillingen bruker et sitat fra Agatha Christie som tittel; How awful somehow that it should be such a lovely day. Dette sitatet peker mot kontrastene som går igjen i hele utstillingen: Den overflatiske idyllen mot den noe mørkere og harde virkeligheten, nåtiden satt opp mot historien, døden satt opp mot det levende, det personlige mot det almmene og generelle, lek mot alvor. Alle disse fragmentene og bildene kan fortelle oss noe om selve livet her og nå, men alt avhenger altså av hvordan disse brikkene settes sammen til en ny helhet.

 

Om kunstneren:

Sidsel Jørgensen er født i Kristiansand (1960), Hun bor og arbeider i Kristiansand. Sidsel Jørgensen arbeider i hovedsak med fotografi. Hun har sin utdannelse fra SPEOS School of Photography (European Master of Photography) i Paris og en Cand.Mag i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Hun er også utdannet Utsmykkningskonsulent ved Kunsthøgskolen i Oslo og har arbeidet som utsmyknings konsulent for KORO i tidsrommet 2004 til 2012.

Sidsel Jørgensen har tidligere stilt ut ved bl.a. Kristiansand Kunsthall (2014), Agder Kunstsenter, (2001), samt Galleri Hegdehaugen og Galleri 83 i Oslo (1990 og 1991).  Sidsel Jørgensen har lenge vært sterkt engasjert i det lokale kunstmiljøet, hun har bl.a. sittet i styret til Christianssands Kunstforening og var fra 2010 – 2015 redaktør/fotograf for FaktorX, Kristiansands eneste kunstmagasin. Samtidig med hennes interesse for det lokale og nære viser hennes cv en utstrakt reisevirksomhet. Listen over utstillinger inneholder også steder som Montenegro, Serbia, Minsk, Madrid og Paris. Sidsel Jørgensen har mottatt en rekke stipend og utgitt flere bøker.