Søk utstillingsplass

Agder Kunstsenter og Kunstpunkt Lista tar imot søknader om utstillingsplass.

Agder Kunstsenter og Kunstpunkt Lista produserer og viser en rekke utstillinger i løpet av året. Vi viser fortrinnsvis separatutstillinger med fokus på billedkunst og kunsthåndverk, samt gruppeutstillinger og kurraterte utstillinger.

På Kunstpunkt Lista tar vi i mot søknader om utstillingsplass for 2018 og 2019.
På Agder Kunstsenter tar vi i mot søknader om utstillingsplass for 2019.

Hvem kan søke:
Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere fra eller med tilknytting til Agderfylkene kan søke om utstillingsplass. Med tilknytting menes at man må ha bodd minst tre år eller mer i regionen.

Hva skal søknaden inneholde:
• Søknader skal inneholde relevant billedmateriale (maks 10 arbeider), prosjektbeskrivelse og CV.
• Vi ber om at søknaden sendes digitalt og at bildene lagres i formatet jpg.
• Bilder/film med filstørrelse over 2 MB bør sendes eller leveres på minnepinne/cd/dvd.

Søknad sendes elektronisk til: post@agderkunst.no
Søknadsfristen er: 01.10.2017
Søknadene blir behandlet av kunstnerisk råd.

Plantegninger og bilder av lokalene til Kunstpunkt Lista finner du på hjemmesiden www.Kunstpunktlista.org
Plantegning og bilder av lokalene til Agder Kunstsenter finner du vår hjemmeside www.agderkunst.no