Aktuell utstilling

KUNSTPUNKT LISTA har gleden av å invitere
til åpningen av separatutstillingen:
Konstruerte Miljøer (III)

Med Robert Julian B. Hvistendahl

lørdag 08 juni kl.14.00.

Åpningstale ved: Pål Hals, leder for Lista fyr og Besøkssenter våtmark Lista.

Utstillingsperiode: 08.06 –24.06.
Åpningstider: tors.-søn. kl.12-16.

Kunstpunkt Lista har gleden av å vise utstillingen Konstruerte Miljøer III av Robert Julian B.Hvistendahl (f.1987). Robert Julian er oppvokst i Farsund. Han holder nå til i Tromsø, og har vært aktiv i byens kunstmiljø siden avslutningen av hans mastergrad ved Kunstakademiet i Tromsø i 2017, der han også vant BKHs kunststudentstipend for sitt prosjekt.

Som nyetablert kunstner har Hvistendahl mange gruppeutstillinger og flere soloutstillinger bak

seg. Separatutstillingen Konstruerte Miljøer II i Alta kunstforening er nylig avsluttet og vi setter

stor pris på at Kunstpunkt Lista får æren av å vise Konstruerte Miljøer III. Foruten sin

kunstpraksis jobber Hvistendahl som tekniker ved Tromsø Kunstforening og som kurator ved det

kunstnerdrevne visningsrommet Kurant i Tromsø.

Om Utstillingen:

På Utstillingen ved Kunstpunkt Lista presenterer Robert Julian prosjektet Konstruerte Miljøer. Prosjektet er en undersøkelse av hvordan miljøer blir skapt, utviklet, og til slutt oppløst, og hvilke spor de legger igjen. Dette baserer seg på kunstnerens pågående skulpturelle praksis, hvor han kobler forskjellige fysiske/mekaniske prosesser og tilstander opp mot sosiale forhold og prosesser. I tillegg til å vise sine arbeider har Robert Julian også invitert med en gjestekunstner som vil bidra til utstillingen på Kunstpunkt Lista. Gjestekunstner denne gang er Ruth Aitken.

 

 

 

 

 

Balanserende, mekanisk og sårbart
Fellesnevneren for Hvistendahls skulpturer er et røft uttrykk som minner om bygningskonstruksjoner. Ofte med et balanserende element, noe mekanisk. Alltid med et sårbart moment.

Som at en stein balanserer mot en sukkerbit. En mekanisk løsning som avhenger av gummistrikkens stabilitet. Eller en mengde bordtennisballer i system som ikke tåler et vindpust.

 

Skulpturene presenteres i et slags øyeblikk av harmoni. Det punktet der alle deler samarbeider og balansen opprettholdes. Man bare aner kollapsen, når strikken ryker. Om sukkerbiten eksponeres for fukt og går i oppløsing.

Ingen systemer er sterkere enn sitt svakeste ledd, heter det. Så melder spørsmålet seg om målet bør være indre kontroll og tilpasning, eller om sårbarheten i strikken kanskje representerer en vital kilde til dynamikk og utvikling. En kraft til å endre retning.

Utdrag av intervju publisert i Magasinet KUNST. Skrevet av Ina Gravem Johanse

 

Suspensjonsmekanisme, 2017, Vann, Gummistrikk, Bøye, Blandede Materialer, Foto: Jon Sivertsen Spenningstilstand 13 (Friksjon), 2017, Gummistrikk, Sand, Sirup, Foto: Matti Aikio

 

Velkommen!