Aktuell utstilling

STUNT-utstilling med MYREN GRAFIKK:

Vinterutstilling på Kunstpunkt Lista:

Fellesverkstedet Myren Grafikk åpnet lørdag 20.10 kl. 14 en grafikkutstilling som skal stå på galleriet gjennom vintermånedene. Verkstedet har tilhold på Myren gård i Kristiansand hvor det har vært kontinuerlig drift helt siden 1975. På 70-tallet ble flere fellesverksteder startet opp, men så vidt vites, er Myren Grafikk det eneste som fremdeles har full aktivitet og drives etter den opprinnelige fellesskapsideen.

Teknisk arbeides det med opprinnelige anerkjente grafiske teknikker – dyptrykk, høytrykk, litografi og silketrykk. Verkstedet har ikke latt seg friste av mer moderne og lettvinte digitale teknikker som i den siste tiden har vært diskutert og kritisert i media.

I utstillingen er alle de 4 hovedteknikkene representert og den egner seg derfor godt for publikum som er interessert i hvordan grafisk originalkunst blir produsert.

15 kunstnere fra Myren er representert i utstillingen. Blant disse finner du Jeannie Ozon Høydal, Bjørn Aurebekk, Tove Krogh, Hans Otto Minge..

Utstillingen vil være åpen for publikum parallelt med Lista fyr/Besøksenter våtmark Lista gjennom vinterhalvåret, men ikke alltid bemannet. Publikum vil da kunne få tilgang til galleriet etter henvendelse i Besøksenteret.

Forside